Koetsveldschool

Ouders

Ouderbetrokkenheid

Iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is daarom een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van de leerling.

Ouderbetrokkenheid beoogt slechts een ding: een betere wereld voor de leerling, de ouders en de school.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) vindt een goed contact met ouders belangrijk. De MR heeft een eigen pagina op de site: klik hier.