Koetsveldschool

CONTACT

Directeur

Dhr. B.C. Moerman

B.Moerman@koetsveldschool.nl

Adjunct-directeur SO

Mevr. L. Voogt

L.Voogt@koetsveldschool.nl

Adjunct-directeur VSO

Mevr. L. Voogt

L.Voogt@koetsveldschool.nl

Zwaardvegersgaarde 25 - 2542 TC Den Haag - 070 3805139 - info@koetsveldschool.nl