Koetsveldschool

Algemeen

De Koetsveldschool is de school voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Wij begeleiden leerlingen die zeer moeilijk leren, stap voor stap in hun eigen tempo naar hun toekomst. Met voor iedere leerling een plan, met heel veel persoonlijke aandacht voor hun ontwikkeling. We geven praktisch onderwijs, gericht op een startbekwaamheid voor arbeid. Doelstelling van de school is het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

Het vakkenpakket (gegroepeerd rond Wonen, Werken en Vrije Tijd) bevat theoretische vakken (lezen, rekenen, taal, maatschappijleer, ICT) en praktijkvakken (zoals techniek, koken, huishoudkunde, groen, arbeidstraining).

In het 3e jaar van het VSO krijgen de leerlingen een arbeidsinteressetest en wordt stage gelopen. Aan het eind van de schoolperiode stroomt elke leerling, in overleg met de ouders, door naar arbeidKlik voor grote versie (PDF)