Koetsveldschool

EXPERTISECENTRUM

Consult & Advies, Ambulante Begeleiding en Professionalisering

Open middag op 27 maart 2023

Jaarlijks organiseert het Expertisecentrum van de Koetsveldschool een open middag van 13.30 uur tot 16.00 uur voor leerkrachten, IB'ers, adviseurs en SMW'ers. Tijdens deze open middag bieden wij u een ‘kijkje in onze SO-klassen’ aan en vertellen wij over ons type onderwijs, onze leerlingen, de werkwijze, ons materiaal, de zml leerlijnen, de uitstroommogelijkheden en de diensten ‘Consult & Advies’ en ‘Ambulante Begeleiding’ van ons expertisecentrum. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar expertisecentrum@koetsveldschool.nl met vermelding van uw naam, functie en school. In februari 2023 ontvangt u een bevestigingsmail met nadere informatie. Let wel: er is een gelimiteerd aantal deelnemers mogelijk.

Kern

Onze visie is 'Samen gaan we voor de talenten, kansen en mogelijkheden'.

Zonder voorbij te gaan aan de beperking(en) van de leerling willen we de talenten laten zien en ontwikkelen van de leerling maar ook van de leerkracht en het schoolteam. Daarbij sluiten we aan bij de kansen die we zien en gaan we op zoek naar mogelijkheden van de leerling, de leerkracht, het schoolteam en de ouders.

Onze kernwaarden hierbij zijn: Samen Verantwoordelijk, Veiligheid en Plezier.

Informatie

Meer informatie over het Expertisecentrum vindt u in onderstaande PDF documenten over Consult/advies, Ambulante Begeleiding, Professionalisering en Diagnostiek.

Contact

070-3805139 / expertisecentrum@koetsveldschool.nl