Koetsveldschool

Onderwijs

Onderwijs op de Koetsveldschool

De Koetsveldschool is de school voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Wij bieden speciaal onderwijs aan leerlingen die zeer moeilijk leren(ZML). De leerlingen leren gewoon lezen, rekenen en schrijven, maar leren ook om samen te werken en samen te leven.

Ons onderwijs is gewoon waar het gewoon kan en alleen speciaal waar dat nodig is. Leren kan soms best moeilijk zijn, dus zorgen wij altijd voor extra hulp. Het onderwijs in de groepen wordt verzorgd door een leerkracht en een assistent en het aantal leerlingen per groep is klein. Dit waarborgt de individuele aanpak die bij onze leerlingen zo goed werkt.

Samen zorgen wij ervoor dat het leren leuk blijft en dat de leerlingen trots kunnen zijn op alles wat zij kunnen.

Team

Het team bestaat uit groepsleerkrachten, vakleerkrachten, onderwijsassistenten en onderwijs ondersteunend personeel. Met elkaar geven we vorm aan modern KWALITEITS onderwijs!

Specialismen

De Koetsveldschool heeft specifieke deskundigheid in huis zoals maatschappelijk werk, logopedie, fysiotherapie, spelbegeleiding en orthopedagogie.

Leerlijnen

De Koetsveldschool werkt met leerlijnen zoals opgesteld door het Centrum Educatieve Dienstverlening (CED) met als uitgangspunt de kerndoelen voor Zeer Moeilijk Lerenden van de Stichting Leerplan Ontwikkeling. Deze leerlijnen vormen het uitgangspunt bij het opstellen van het groepsplan, het individueel plan, het stellen van prognoses, het opstellen van roosters en het handelen van de leerkrachten. De verdeling van de onderwijsdoelen in leerlijnen zorgt voor een gefaseerd onderwijsaanbod.

Structureel Cooperatief Leren

Structureel Cooperatief Leren (SCL) betekent dat we gebruik maken van werkvormen (structuren) waarbij communicatie en sociale-vaardigheid erg belangrijk zijn. De werkvormen kunnen bij vrijwel alle vakken worden ingezet. Kinderen werken hierbij vaak samen.

Didactisch Coachen

Didactisch coachen is een manier van communiceren met de leerlingen tijdens het werken waarbij Aandacht, Benoemen/Bevragen en Checken centraal staan. Hierbij wordt steeds positieve specifieke feedback aan de leerling gegeven over zijn werk, zijn aanpak, zijn inzet/gedrag en zijn persoonlijke kwaliteiten.

De Vreedzame school

De Vreedzame School leert kinderen respectvol met elkaar om te gaan en samen een fijn en veilig schoolklimaat te creëren.