Koetsveldschool

KALENDER

Religieuze feestdagen

Kinderen hoeven met het Suikerfeest of andere religieuze feestdagen niet naar school. Ouders die hun kinderen dan thuis willen houden, hoeven dat slechts te melden aan de schoolleiding.

Dit ligt besloten in artikel 13 van de Leerplichtwet uit 1969. Daarin is vastgelegd dat ouders hun kinderen niet naar school hoeven te laten gaan op dagen voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging. De Koetsveldschool conformeert zich aan dit beleid. Als leerlingen een dag vrij vragen voor het Suikerfeest of andere religieuze feestdagen, stemmen we hierin toe.

Het vakantierooster is afgesproken met de Haagse schoolbesturen.


Vrije dagen

De Koetsveldschool App bevat actuele informatie over vrije dagen.