Koetsveldschool

KALENDER

Religieuze feestdagen

Kinderen hoeven met het Suikerfeest of andere religieuze feestdagen niet naar school. Ouders die hun kinderen dan thuis willen houden, hoeven dat slechts te melden aan de schoolleiding.

Het vakantierooster is afgesproken met de Haagse schoolbesturen.


Vrije dagen

De Koetsveldschool App bevat actuele informatie over vrije dagen.