Ouders


  -

Ouderbetrokkenheid


Iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders.
Ouderbetrokkenheid is daarom een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de (school)ontwikkeling van de leerling.

Ouderbetrokkenheid beoogt slechts een ding:
een betere wereld voor de leerling, de ouders en de school.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)vindt een goed contact met ouders belangrijk. De MR bestaat uit minimaal 4 ouders en 4 personeelsleden van de school. In de MR komt de ouderparticipatie tot uiting. De MR vergadert minimaal 5 keer per jaar en bespreekt de algemene gang van zaken in de school.
Contact -   mr@koetsveldschool.nl

Ouderraad

De leden van de ouderraad (OR) helpen met het organiseren van activiteiten, het versieren van de school voor feesten en zijn gastheer of gastvrouw bij rapportavonden.
De ouderraad komt 4 keer per jaar bij elkaar.
Wilt u ook meehelpen?
Contact -   or@koetsveldschool.nl