Bureau WerkBegeleiding


  -

Algemeen


BWB organiseert verschillende activiteiten binnen en buiten de school om leerlingen kennis te laten maken met de diverse arbeidssectoren. In een later stadium volgt eventueel opleiden en toeleiden.


Overzicht


Activiteiten

Verschillende activiteiten laten leerlingen kennis maken met de diverse arbeidssectoren.


Arbeidsorientatie

Het vak arbeidsorientatie als voorbereiding op een toekomstige stage.


Assessment

Een keer in de schoolloopbaan van de leerling wordt een assessment afgenomen.


Opleidingen

Schooljaar-afhankelijk worden opleidingsrichtingen aangeboden.


Stage

Stagelopen is een verplicht onderdeel op de Koetsveldschool en gaat altijd in overleg met elkaar.


Werken

Bureau Werkbegeleiding ondersteunt leerlingen en ouders bij het zoeken naar passend werk.


Informatie


Team

BWB bestaat uit de volgende personen:


Contact

 070-3883817
  bwb@koetsveldschool.nl


 

ESF project

Voor meer informatie: