Dienst Ambulante Begeleiding


  -

Algemeen


De Dienst Ambulante Begeleiding zet zich in om de ontwikkeling van de Zeer Moeilijk Lerende Kinderen in het (speciaal) basisonderwijs en praktijkonderwijs te optimaliseren.
Bij de invulling van de ambulante begeleiding zijn de leerling, de ouders en het schoolteam richtinggevend.

De Dienst Ambulante Begeleiding begeleidt gemiddeld 30 leerlingen, verspreid over een aantal (speciale) basis- en praktijkscholen in Den Haag en omgeving.

Open middag

Jaarlijks organiseert de Dienst Ambulante Begeleiding een open middag voor leerkrachten, IB-ers, adviseurs, SMW-ers.
De nieuwe datum voor het schooljaar 2019-2020 is nog niet bekend.

Aanbod


Preventieve Ambulante Begeleiding

Consultatie door de orthopedagoog wanneer er twijfel is waar een leerling het beste op zijn plek is of welke ondersteuning het beste bij een leerling past.


Arrangementen

De school kiest zelf of een arrangement wordt bepaald uit de basisondersteuning of door middelen uit het samenwerkingsverband (Individueel Arrangement).


Materialen

De scholen die begeleid worden, kunnen materialen en methoden lenen uit onze orthotheek. Daarnaast biedt de Dienst de mogelijkheid om op afspraak materialen en methoden te bekijken.


Informatie


Websites

Wij verwijzen u graag naar een aantal informatieve websites.


Team

De Ambulante Dienst bestaat uit de volgende personen:


Contact

 070-3805139
  ab@koetsveldschool.nl