De vraaggestuurde Ambulante Dienst voor ouders en scholen van kinderen met een cluster-3 indicatie.

Contactgegevens
Dienst Ambulante Begeleiding (AB) Koetsveldschool - 070 3888946 - ab@koetsveldschool.nl

Ton Nap - t.nap@koetsveldschool.nl
Marjon Bruins - m.bruins@koetsveldschool.nl
Timmie Termond - t.termond@koetsveldschool.nl
Erna Reinsma - e.reinsma@koetsveldschool.nlDienst Ambulante Begeleiding Koetsveldschool

Onze Dienst zet zich in om de ontwikkeling van de cluster-3 leerling in het (speciaal) basisonderwijs en praktijkonderwijs te optimaliseren.
Bij de invulling van de ambulante begeleiding zijn de leerling, de ouders en het schoolteam richtinggevend.
Onze Dienst Ambulante Begeleiding begeleidt gemiddeld 45leerlingen, verspreid over een aantal (speciale) basis- en praktijkscholen in Den Haag en omgeving.

Indien u vragen heeft kunt u altijd terecht bij onze Dienst. U kunt contact opnemen metTon Nap 070-3888946 of mailen naar: ab@koetsveldschool.nl 

Passend onderwijs 
Voor informatie ten aanzien van de nieuwe koers Passend Onderwijs verwijzen we u naar de website: www.passendonderwijs.nl